Informatie

Informatie

Uurrooster


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.45 - 11.55

8.45 - 11.55

8.30 - 12.05

8.45 - 11.55

8.45 - 11.55

Middagpauze

Middagpauze


Middagpauze

Middagpauze

13.15 - 15.35

13.15 - 15.35


13.15 - 15.35

13.15 - 15.35

Toezicht


Op initiatief van de gemeente en in samenwerking met alle Opwijkse scholen wordt

een gezamenlijke buitenschoolse opvang georganiseerd (IBO) in de Schoolstraat 85.


Op woensdagnamiddag worden de leerlingen afgehaald door de begeleidster van het IBO om 12u20 .

Kinderen die niet door familie werden afgehaald voor 12.20u, worden meegevoerd naar IBO.


Voor meer informatie kan u steeds terecht op het nummer 052/35.33.58 of in de Schoolstraat 85 - 1745 Opwijk


Het IBO vraagt met aandrang dat elk kind dat van de diensten van het IBO gebruik wil maken ingeschreven wordt.

Om organisatorische redenen vraagt het IBO dat bij deelname op woensdagnamiddag de ouders telkens vooraf verwittigen.


Attesten afwezigheid

Studietoelagen


Vanaf 2008-2009 zijn er opnieuw een aantal belangrijke wijzigingen voor wie een school- of studietoelage wil aanvragen. Ook kleuters komen in aanmerking voor een schooltoelage. Het bedrag per kleuter wordt opgetrokken van 45 naar 80 euro. Voor een kind in het lager onderwijs stijgt de gemiddelde toelage van 77 naar 116 euro.


De gelijkschakeling van de inkomensvoorwaarden voor alle onderwijsniveaus maakt het bovendien mogelijk om een uniek gezinsdossier in te voeren. Voortaan moet u maar één formulier invullen voor alle kinderen samen en maar één keer alle benodigde stukken bijvoegen. Bovendien weet u van bij het eerste kleuterklasje dat uw kind een toelage kan krijgen tot in het hoger onderwijs. Op voorwaarde weliswaar dat uw kind op school voldoende aanwezig is. De schooltoelage wordt gekoppeld aan een voldoende aanwezigheid in het kleuter- en leerplichtonderwijs.


Aanvragen voor het volgende schooljaar kunt u vanaf 15 augustus indienen.


Zowel voor basis-, secundair als hoger onderwijs kunt u een digitale aanvraag indienen op www.studietoelagen.be .


Uiteraard blijft het mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen. De formulieren kunt u afprinten via het internet of afhalen bij de provinciale meldpunten van studietoelagen, op het secretariaat van de school of universiteit, de studentenvoorziening, de CLB’s, de OCMW’s, de vakbonden en de integratiecentra. Als u hulp nodig hebt bij het indienen van de aanvraag, kunt u bij deze instanties terecht of op het gratis nummer van de Vlaamse overheid: 1700.


Buitenschoolse activiteiten


Het is de bedoeling dat uw kind zoveel mogelijk deelneemt aan de buitenschoolse activiteiten omdat deze aansluiten

op de didactische voorbereiding en verwerking in de klas.

Zonder tegenbericht van de ouder(s) gaat de school ervan uit dat uw kind inderdaad mag deelnemen.

De ouder heeft evenwel het recht voorafgaand schriftelijk kenbaar te maken aan de school dat hij weigert zijn kind deel te laten nemen aan de buitenschoolse activiteit.

Zie Activiteiten Kalender.


Tijdschriften


De leerling kan een abonnement nemen op Doremi, Dopido (kleuters), Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland (lager), Vlaamse Filmpjes (3e graad).


Sport


Turnen

T-shirt wordt in de loop van juni aangeboden. Gelieve zelf voor broekje en turnpantoffels (zonder veters) te zorgen.


Zwemmen


Wij vinden sport en beweging voor kinderen heel belangrijk.  Daarom gaan de leerlingen van de lagere school wekelijks op donderdag zwemmen.

In de 1ste klas wordt er gewerkt aan watergewenning.

In de 2de klas leren de kinderen echt zwemmen.  Voor dit leerjaar zijn de zwemlessen dan ook gratis.

Wij dringen er op aan uw kind regelmatig te laten meegaan of wanneer het niet kan, zelf een briefje mee te geven.


Schoolverzekering


De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen die gebeuren op weg van en naar school, enkel indien zij rechtstreeks naar school komen !

Ook voor ongevallen die gebeuren op school, zijn de leerlingen verzekerd.

Het moet steeds gaan om ongevallen met lichamelijke schade.

Ongevallen met alleen materiële schade zijn niet verzekerd.


Oudercontact


In de kleuterschool is er driemaal per jaar oudercontact :


    - Begin september : info-avond voor alle kleuterklassen

    - In het midden van het schooljaar. (individueel)

    - Juni : Voor alle kleuterklassen, met mogelijkheid tot individueel gesprek met de leerkracht.


In de lagere school is er driemaal per jaar oudercontact :


    - Begin september : info-avond

    - December

    - Maart :Individueel oudercontact (niet voor 1e en 6e)

    - Juni : voor de ouders die het wensen of wanneer de juf het nodig acht


Betalingen


Zoals U zult merken is er nogal een geldstroom doorheen de school.  Omdat U niet voortdurend de geldbeugel ter hand zou moeten nemen betaalt iedere leerling na 2 maand een gedetailleerde rekening met een overschrijving.  Aangezien wij de controle op de overschrijvingen elektronisch laten verlopen hoeft U enkel uw overschrijvingen bij de bank in de brievenbus te deponeren.

U begrijpt waarschijnlijk ook wel dat al de facturen betaald dienen te zijn in de loop van deze 2 maand en dat wij het geld van de overschrijving dringend nodig hebben.


Medicijnen op school