14-05-05 Getuigschrift

Plechtige uitreiking getuigschriften Mega

Onze vijfde- en zesdeklassers hebben hun getuigschrift ontvangen van Mega, het weerbaarheidsproject,
opgezet door de federale Politie. Ze mochten dit heel fier in ontvangst nemen van Pascal, onze Mega-agent.
Met dit getuigschrift hebben we “neen” leren zeggen tegen negatieve invloeden die van buitenaf op ons afkomen,
zoals drugs, alcohol, sigaretten, pesten,…

Als afsluiter is er, voor alle Opwijkse deelnemende scholen, nog een geweldige Mega-dag op komst in mei,
met een grote groepswandeling, een gezamenlijke picknick en een heuse fruitsapfuif als afsluiter.