13-09-13 Meters en peters (L1-5-6)

Ook dit schooljaar kregen onze leerlingen van het eerste leerjaar een meter of een peter.
Dit jaar werden ze gekozen door tekeningen. De kinderen van het 1e maakten een tekening zonder hun naam op.
De meters en peters van het 5e en het 6e kozen er willekeurig één uit.
En zo werden onze meters en peters met hun mete/petekind gedoopt.