Studielinks - Lager 5

Lager 5 - Nederlands

   
Luisteren & spreken Esperanto
  Gebarentaal
  LesIdee Taal
  Lesvoorbereidingen 3e graad
  TapToe.nl: Spreekbeurten site
  Tips voor het houden van een spreekbeurt
  Vi-Taal: spelletjes met gebarentaal
  WebWijzer
   
Lezen Averbode
  Bibnet Vlaanderen
  Gedichtenparadijs
  Jeugdliteratuur: Website van Willy Schuyesmans - Alles over jeugdliteratuur
  KIKNet: Krant in de klas
  Kinderverhalen - site
  Leesplein.nl: Alles over boeken en lezen voor kinderen, jongeren en volwassenen
  Lesvoorbereidingen 3e graad
  WebWijzer
  Woordblind: Informatieve site over dyslexie
  Een dikke duizend dicteewoorden (voorbereiding op Groot Ned. Dictee)
  Adviezen over spelling en leestekens
   
Schrijven Copy4Kids: tekstbureau gespecialiseerd in teksten voor kinderen
  Databank Spelling
  De nieuwe spelling
  Groot Dictee der Nederlandse Taal
  Handleiding nieuwe officiële spelling
  Jeugdliteratuur: Website van Willy Schuyesmans - Alles over jeugdliteratuur
  KIKNet: Krant in de klas
  Gedichtenparadijs
  Leesleeuw
  Lesvoorbereidingen 3e graad
  Nederlandse letteren
  Onze taal op internet
  Poëzie voor kinderen
  Schrijftaaltips
  Schrijfwijzers voor kinderen
  Van Dale: Online woordenboek
  Vlaamse schrijvers
  WebWijzer
  Woordblind: Informatieve site over dyslexie
  Woordkasteel: oef. op taal en spelling
   
Taalbeschouwing Ken je taal: ABC - lettergrepen - trap van vgl - woordenkennis - naamwoorden
  "@"-taal-klas Nederlands
  De Taalman
  e-kopie: Lessen Nederlands
  Lesvoorbereidingen 3e graad
  Ontdek Taal: zinsontleding - woordontleding
  Spreekwoorden en gezegden: online opzoeken...
  Taaladvies: Hoe zeg ik het juist...
  Beter spellen
   

Lager 5 - Wiskunde

   
Algemeen Alles telt
   
Getallenkennis Eurospel: bedragen samenstellen
   
Bewerkingen "@"-rekenen klas
  Lesvoorbereidingen 3e graad
  Het Rekenweb
  Huiswerkweb - Werkbladen hoofdrekenen
  Reken maar: rekenraadsels
  Rekenbladen met correctiesleutel
   
Meten & metend rekenen e-kopie: Lessen Wiskunde
  LesIdee Rekenen: Ruimtelijk inzicht
  Lesvoorbereidingen 3e graad
  Meten is weten: De grote tijdreis
   
Meetkunde "@"-meetkunde klas
  e-kopie: Lessen Wiskunde
  Meetkunde: Am@zing Geometry (Lieven van Parys)
   

Lager 5 - Werkelijkheidsonderricht

   
Alle dimensies Basislink
  Digitale Kast: werkstukkenproject
  ThinkQuest
   
Natuur Artis
  De dierenjungle
  De levende natuur in het Waasland
  Dierentuin.net
  Dierenlinker:Ned. & Vlaamse dierensites
  Dierengeluiden herkennen
  Digitale Kast: Werkstuk over dieren
  Digitale Kast: Werkstuk over het bos
  Digitale Kast: Werkstuk over mensen
  Digitale Kast: Werkstuk over planten
  Eekhoorns: Stichting eekhoornopvang Nederland
  Egels
  Foto's uit de wereld
  Ganzen
  Het Kleine Loo: Info over land en tuinbouw
  Kikkers
  Kinderen Webhotel - Dierentuin
  Natuur- en milieu-educatie
  Ovam - Afvalverwerking
  Prof. Maulheim: Weetjes over dieren
  Schoolmelk: Info over melk
  Volkssterrenwacht Urania
  Wapiti: Natuur, milieu en wetenschap voor de jeugd
   
Ruimte Astronomy, the guide to the universe (nl)
  Cyberspace: Een virtuele toer door het zonnestelsel
  De Negen Planeten
  Eurowebsite van Wouter de Ruyck
  Frankrijk: Educatieve site
  India: Spelend verkennen
  Kaarten van Europa - Azie - Amerika - ...
  National Geographics: kaarten
  Novid op school (Ontwikkelingsorganisatie)
  RouteNet: Routeplanner
  Routeplanner: Mappy
  Stedeninfo in België
  Sterrenkids: sterrenkunde voor jong & oud...
  Vlaggen van de wereld
  Weerberichtensite: Kaarten, satellietbeelden, ...
  Zonsverduistering: Powerpoint presentatie & film
   
Tijd Archeos: Archeologie
  Belgische Vorsten
  De geschiedenisbus
  Dinosaurus.net
  Geschiedenis van …
  Geschiedenis voor kinderen
  Grote ontdekkers
  Histopia
  Musea: Portaalsite visueel museumbezoek
  Speelgoedmuseum Mechelen
  Vervoer door de jaren heen
   
Levensonderhoud 10 op 10: Verkeer en scholen
  Brood, daar zit wat in!
  De BEVER-Site: Tandenpoetspagina
  Drugs
  Eettest
  Kankerspoken
  Lastige luizen
  Tatoeages
  Veilig op weg: Spelletjes - schooltips
  Verkeersregels voor fietsers
  Verkeerstest voetganger
  Welkom op de verkeerspagina
   
Muzische Kunst van HansPeter Nagtegaal
  Kunstpagina.nl
  Pigmalion: Productiehuis van kunstzinnige projecten
  Rasa Kindertentoonstellingen
  Rotskunst
   
Samenleving Doodgewoon: site over omgaan met de dood
  Wegwijs bij pesten en geweld
  Pesten.Net
  De 'Wablief'-krant
  Pesten
  Project Pesten
  Werken rond pesten
   
Techniek 50 werkbladen over techniek
  Absurde uitvindingen (UK)
  Aquafin
  Batterijen
  De ontdekplek: Techniek in de basisschool
  Euro Space Center
  Het technieklokaal
  How Stuff Works (UK)
  Je lichaam binnenin (Eng.)
  KEKT Weetjeschap
  Kennislink
  NASA for Kids (Eng.)
  Onder stroom: omgaan met energie
  Recupel: Recyclagebijdrage
  Sluizen
  Steffie.nl: Zo werkt het
  SurfSafe: Tips voor Internetgebruik
  Techniek: Software
  Technopolis
  Textiel - Symbolen
  Van gloeilamp tot microchip
  Vlaamse Milieumaatschappij
  Zo werkt de bliksem
  Zo werkt het …
   

Lager 5 - Muzische Opvoeding

   
Beeldopvoeding Bouwplaten
  Kerstkaarten
  Kleurplaten - bouwplaten - puzzels - kleurkalenders - ...
  Kleurplaten - Disney - pastel - 3D - klok leren door kleuren - ...
  Knutseldoos: Knutselen rond thema - ook kleurprenten - ...
  Knutselen rond Sinterklaas
  LesIdee Beeldende vorming
  Project: Striptekenen
  Strips maken
  Wims Fröbels pagina's
   
Muzikale opvoeding Hits for Kids
  MidiParadijs
  Quiz over muziekinstrumenten
  Karl Orff - Carmina Burana
  Kerstmusical
  Kinderstraat 101
  Klastitularis: Muziek
  Lesidee Muziek
  Lesvoorbereidingen 3e graad
  Muziekklas: verscheidene lessen
  Nationale Hymnes van de wereld
  Nederlandse Volksliederen en -liedjes
  Ozewiezewoze: 100 kinderliedjes
  Schooltv Liedbox
  Studentenliederen in partituur & muziek
  Website MeerMusical
   
Muzisch taalgebruik Gedichtenparadijs
   
Dramatisch spel Lesidee Drama
   

Lager 5 - Andere linken

   
Godsdienst Achtergrondinfo bij kerstgebeuren
  Broederlijk Delen
  Godsdiensten in Nederland
  Godsdienstlinks voor leerkrachten
  Jezuďeten
  Klastitularis: Godsdienst
  Lesvoorbereidingen 3e graad
  Thomaswebsite
   
Mediaopvoeding Computerwoordenboek
  De computer
  Explorian
  E-mail met Simon Slungel: website over e-mail
  ICT voor kinderen met verstandelijke beperkingen
  Kids@Work: De digitheek voor en door kids
  LesIdee Internet
  Muizentaal.net
  Microsoft Education
  Project Terra Nova
  SurfSafe: Tips voor Internetgebruik
  Taalkabaal: Digi- & andere taal
   
Lichamelijke opvoeding Balspelen
  Fit & fun
  Kringspelen
  Lesidee Bewegingsopvoeding
  Lesvoorbereidingen 3e graad
  Loopspelen
  Een site voor Lich. Opvoeding
  Slag- en loopspelen
  Sports-Media
  Trefwoorden Lich. Opv. & Sport
  Leerspelen: Spelen in het leven van Europese kinderen
   
Frans Atoll des Ecoles
  Grammaire Interactive
  Lesvoorbereidingen 3e graad
   
Zoekmachines Bao Botje
  Altavista-België
  Ask Jeeves for Kids
  Kinderstraat 101 Zoekmachine
  Netwijs
  Netwijs: Zoeken op vak
  Zoek het eens op
  Zoekmachine Explorian
   
Extra info voor de leerkracht @'-Team
  BIPT
  EDU Multimedia reeks
  Eureka Onderwijs: Leerproblemen - Leermoeilijkheden - …
  Ezelsbruggetjes: geheugensteuntjes
  Hoekenwerk 3e graad
  Huiswerk Web
  Huiswerkbegeleiding
  Juf Sanne Lesidee
  Kaartenhuis
  Kennisnet
  Kidfun.nl
  Kinderen leren … met Zicco
  Kijkwijzer ICT-coördinatoren
  Klascement.net
  Leerlingen.com: voor en door leerlingen
  Leerlingvolgsysteem VCLB
  Leren.nl - Wat wil jij leren?
  Let op: Eerste hulp bij leerstoornissen
  Onderwijs.vlaanderen.be
  Persoon & Gemeenschap: Tijdschrift voor onderwijs en vorming
  Pienternet.be (Sec. Ond.)
  Plattelandsklassen: educatieve site over land- en tuinbouw
  Schooldirect Vlaanderen
  Schoolreizen info
  Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Students.only: Voor studenten en scholieren
  Van harte: inf. Over allerlei
  Webkwestie.nl: Webquests voor Basisonderwijs
  Wikipedia - De vrije encyclopedie
   
Verzamelsite alle leergebieden kinderenwebhotel.be/lesvoorbereidingen/3e_graad