Studielinks - Lager 3

Lager 3 - Nederlands

   
Luisteren & spreken Esperanto
  Gebarenboek
  Gebarentaal
  TapToe.nl: Spreekbeurten site
  Voorleesverhalen bij Kennisnet.nl
  Vi-Taal: spelletjes met gebarentaal
   
Lezen Gedichtenparadijs
  Kinderverhalen - site
  Leesbeleving: Links
  Leesplein.nl
  Stripbibliotheek Meise
  Woordblind: Informatieve site over dyslexie
  KIKNet: Krant in de klas
  Jeugdliteratuur
  Nederlandse letteren
  Averbode
  LesIdee Taal
  Bibnet Vlaanderen
  Copy4Kids: Teksten voor kinderen
   
Schrijven Boeknet
  Copy4Kids: tekstbureau gespecialiseerd in teksten voor kinderen
  Databank Spelling
  De nieuwe spelling
  Jeugdauteurs
  Gedichtenparadijs
  KIKNet: Krant in de klas
  Leesleeuw
  Schrijfwijzers voor kinderen
  Van Dale: Online woordenboek
  Vlaamse schrijvers
  Willy Schuyesman: Links jeugdliteratuur
  Woordblind: Informatieve site over dyslexie
  Website Gerard Tonen
  Woordkasteel: oef. op taal en spelling
   
Taalbeschouwing Tijd voor taal: klinkers - klanken - medeklinkers - ABC - lettergrepen
  "@"-taal-klas Nederlands
  e-kopie: Lessen Nederlands
   

Lager 3 - Wiskunde

   
Algemeen Alles telt
   
Getallenkennis "@"-rekenen klas: Voor lln. die zelfstandig willen leren & oefenen
  Lesvoorbereidingen ivm o.a. breuken
  Rekenwerk: Tafels oefenen
  Eurospel: bedragen samenstellen
  RekenFijn: Hoofd-, cijferrekenen met de tafels
   
Bewerkingen Online rekenen - Surfkids
  Rekenbladen met correctiesleutel
  Het Rekenweb
  Reken maar: rekenraadsels
  Huiswerkweb - Werkbladen hoofdrekenen
  Rekenwerk: Werkbladen
   
Meten & metend rekenen De euro 2002: : De euro actueel & uitgebreid (info, oefenen, spelen).
  De euro: Informatie over en rekenen met de euro (tot 2002).
  KlokWijs: Leren over en werken met de klok en de kalender
  Meetkunde
   
Meetkunde "@"-meetkunde klas
  Aanzichten 3D naar voor-, zij & bovenaanzicht
   

Lager 3 - Werkelijkheidsonderricht

   
Natuur Artis
  De boerderij
  De dierenjungle
  Dierenlinker:Ned. & Vlaamse dierensites
  Dierentuin.net: Dierenencyclopedie
  Dierenvrienden.be
  Eekhoorns
  Egels
  Foto's uit de wereld
  Ganzen
  Het bos
  Het Kleine Loo: Info over land en tuinbouw
  Kinderen Webhotel: Natuur
  Prof. Maulheim: Weetjes over dieren
  Schoolmelk: Info over melk
  Lesvoorbereidingen over Zaadverspreiding - afvallende bladeren
  Wapiti: Natuur, milieu en wetenschap voor de jeugd
  Weerberichtensite: Kaarten, satellietbeelden, ...
   
Ruimte Lesvoorbereidingen W.O. voor 3e lj.
  National Geographics: kaarten
  Kaarten van Europa
  RouteNet: Routeplanner
  Stedeninfo in België
  De Negen Planeten
  Novid op school (Ontwikkelingsorganisatie)
   
Tijd Archeos: Archeologie
  Belgische Vorsten
  De geschiedenisbus
  Geschiedenis van …
  Geschiedenis voor kinderen
  Grote ontdekkers
  Musea: Portaalsite visueel museumbezoek
  Speelgoedmuseum Mechelen
   
Levensonderhoud Brood, daar zit wat in!
  De BEVER-Site: Tandenpoetspagina
  Drugs
  Kankerspoken
  Lastige luizen
  Respect op school
  Tatoeages
  Wegwijs bij pesten en geweld
  Www.Pesten.Net
   
Muzische Hits for Kids
  MidiParadijs
  Rasa Kindertentoonstellingen
   
Samenleving 10 op 10: Verkeer en scholen
  Pesten, stop ermee!
  Project Pesten
  Veilig op weg: Spelletjes - schooltips
  Verkeersveiligheid: verkeerstest, ...
  Verkeerstest voetganger
  Werken rond pesten
   
Techniek 50 werkbladen over techniek
  Batterijen
  Côte d'Or
  De ontdekplek: Techniek in de basisschool
  Kennislink
  Natuurlijk energie!
  Recupel: Recyclagebijdrage
  Techniek: Software
  Zo werkt de bliksem
  Zo werkt het …
   

Lager 3 - Muzische Opvoeding

   
Beeldopvoeding Bouwplaten
  Kerstkaarten
  Kleurplaten
  Kleurplaten
  Knutseldoos
  Knutselen rond Sinterklaas
  Lesidee Beeldende vorming
  Lesvoorbereidingen
  Online tekenen
  Project: Striptekenen
  Strips maken
  Wims Fröbels pagina's
   
Muzikale opvoeding Lesidee Muziek
  Karl Orff - Carmina Burana
  Kerstmusical
  Kinderstraat 101
  Lesvoorbereidingen 2e graad
  Muziekklas: verscheidene lessen
  Nationale Hymnes van de wereld
  Nederlandse Volksliederen en -liedjes
  Ozewiezewoze: 100 kinderliedjes
  Schooltv Liedbox
  Studentenliederen in partituur & muziek
  Website MeerMusical
   
Muzisch taalgebruik Gedichtenparadijs
   
Dramatisch spel Lesidee Drama
   

Lager 3 - Andere linken

   
Godsdienst Achtergrondinfo bij kerstgebeuren
  Broederlijk Delen
  Godsdiensten in Nederland
  Godsdienstlinks voor leerkrachten
  Jezuďeten
  Lesvoorbereidingen 2e graad
  Thomaswebsite
  Unesco
   
Mediaopvoeding Muizentaal.net
 
Lichamelijke opvoeding Lesidee Bewegingsonderwijs
  Een site voor Lich. Opvoeding
  Lesvoorbereidingen 2e graad
  Sports-Media
  Trefwoorden Lich. Opv. & Sport
   
Zoekmachines Bao Ask Jeeves for Kids
  Botje
  Kinderstraat 101 Zoekmachine
  Netwijs
  Netwijs: Zoeken op vak
  Zoek het eens op
  Zoekmachine Explorian
   
Extra info voor de leerkracht @'-Team
  BIPT
  EDU Multimedia reeks
  Eureka Onderwijs: Leerproblemen - Leermoeilijkheden - …
  European Schoolnet
  Huiswerk Web
  Huiswerkbegeleiding
  InternetCollege.nl
  ICT voor kinderen met verstandelijke beperkingen
  Juf Sanne Lesidee
  Kaartenhuis
  Kennisnet
  Kidfun.nl
  Kijkwijzer ICT-coördinatoren
  Kinderen leren … met Zicco
  Klascement.net
  Leerlingvolgsysteem VCLB
  Leerlingen.com: voor en door leerlingen
  Leren.nl - Wat wil jij leren?
  Let op: Eerste hulp bij leerstoornissen
  Microsoft Education
  Onderwijs.vlaanderen.be
  Persoon & Gemeenschap: Tijdschrift voor onderwijs en vorming
  Pienternet.be (Sec. Ond.)
  Schooldirect Vlaanderen
  Schoolreizen info
  Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Students.only: Voor studenten en scholieren
  Taalkabaal: Digi- & andere taal
  TapToe.nl: Spreekbeurten site
  Van harte: inf. Over allerlei
  Webkwestie.nl: Webquests voor Basisonderwijs
  Woordenboek
   
Verzamelsite alle leergebieden kinderenwebhotel.be/lesvoorbereidingen/2egraad